Alla kurser

Vad är AI?

läs mer Gå till kursen

Midjourney

läs mer Gå till kursen

Varför är AI så relevant idag?

Artificiell intelligens (AI) präglar nuvarande och framtida generationers liv och arbete. Det driver innovation inom industrin, förbättrar effektiviteten i företag, och hjälper till att lösa komplexa problem inom hälsovård och miljöskydd.

Uppkomsten av plattformar som ChatGPT har revolutionerat sättet vi interagerar med AI, vilket visar på teknikens förmåga att förstå och generera naturligt språk på ett sätt som är direkt tillämpligt i vardagen. Att förstå AI ökar medvetenheten om dess möjligheter och utmaningar, möjliggör kritisk reflektion över etiska aspekter och säkerställer att teknologin används på ett ansvarsfullt sätt. Kunskap om AI är avgörande för att vara förberedd för en teknikdriven framtid och att kunna bidra positivt till samhällets utveckling.

Vad har jag för nytta av att lära mig om AI?

Genom att lära sig om AI, exempelvis genom att gå en kurs, får man insikter i hur AI-system designas, fungerar och påverkar samhället. Det rustar individer med färdigheter att utveckla, implementera eller kritiskt evaluera AI-lösningar, vilket öppnar upp för karriärmöjligheter inom ett växande fält. Kunskap i AI kan också tillämpas på en rad olika områden, från affärsstrategi och beslutsfattande till produktutveckling och kundservice, vilket gör dig till en värdefull tillgång för arbetsgivare.

Handlar AI bara om science fiction och robotar?

Medan AI ofta framställs i science fiction som självständiga robotar, är verkligheten bredare och mer nyanserad. AI omfattar tekniker som maskininlärning och djupinlärning, som används för att analysera data, känna igen mönster och fatta beslut. Dessa teknologier appliceras i vardagliga verktyg och tjänster, som sökmotorer, rekommendationssystem, och taligenkänning, vilket påverkar hur vi interagerar med världen. Att lära sig om AI är att förstå dessa underliggande teknologier och deras tillämpningar, snarare än de fantasifulla framställningarna av AI i populärkulturen.

 

 

”AI kommer inte att ersätta människor—men människor som använder AI kommer att ersätta människor som inte gör det”